0907.791.333

Trà Hương Nguyên cam kết bảo mật thông tin khách hàng tuyệt đối

Bảo đảm an toàn thông tin cho khách hàng cũng chính là bảo vệ uy tín kinh doanh của chúng tôi:

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng để liên lạc giao hàng và chăm sóc khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ dùng cho nội bộ chúng tôi gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khác hàng

3. Thời gian lưu trữ thông tin

1 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 Văn phòng công ty chúng tôi địa chỉ: 662 cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM

 5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để Công ty chăm sóc khách hàng