0907.791.333

Chính sách Đổi trả của Trà Hương Nguyên

  • Điều kiện đổi trả:

Trà Hương Nguyên sẽ chấp nhận đổi trả cho các trường hợp sau đây:Sản phẩm bị hư hỏng do quá trình vận chuyển. Ví dụ: Túi trà bị rách, Ấm chén bị bể, ....

  • Sản phẩm bị hư hỏng trong quá trình sản xuất. Ví dụ: Trà bị ẩm mốc, Trà có mùi lạ, ấm chén bị sứt mẻ …
  • Sản phẩm không giống như những gì bạn được nghe, thấy và nhìn ở trên website hay từ nhân viên tư vấn. Ví dụ: Bao bì không giống, chất lượng Trà không như nhân viên tư vẫn …

 Nếu như sản phẩm của bạn không nằm trong những mục ở trên, chúng tôi có quyền được từ chối yêu cầu đổi trả của quý khách.

   1. Thời gian đổi trả:

Thời gian đổi trả cố định trong vòng 07 ngày đối với khách hàng ở khu vực trung tâm Hồ Chí Minh - Đà Nẵng -  Hà Nội. Còn đối với các khách hàng ở các tỉnh khác, thời gian bảo hành được kéo dài đến 14 ngày kể từ ngày mua hàng.

 

III. Quy định đổi trả:

 

  1. Cùng mã sản phẩm (nhưng kích thước nhỏ, to hơn): Đổi miễn phí
  2. Khác mã sản phẩm:
  • Nếu sản phẩm mới (sản phẩm muốn đổi) có giá trị > giá trị sản phẩm cũ (dựa theo hóa đơn thanh toán): Khách hàng sẽ bù thêm chi phí để đổi lấy sản phẩm mới theo công thức sau (Giá trị sản phẩm mới) - (Giá trị sản phẩm cũ).
  • Nếu sản phẩm mới (sản phẩm muốn đổi) có giá trị < giá trị sản phẩm cũ (dựa theo hóa đơn thanh toán): Khách hàng sẽ được nhận lại tiền thừa theo công thức (Giá trị sản phẩm cũ) - (Giá trị sản phẩm mới).